Kanunda veya birçok internet sitesinde eğitimlerle ilgili teorik bilgileri bulabilirsiniz. Fakat sizlere bir iş güvenliği uzmanının iş sağlığı ve güvenliği eğitimleriyle ilgili sahada karşılaştığı problemlerden bahsedeceğim.

Bir iş güvenliği uzmanı hizmet verdiği firma çalışanlarının güvenini ancak ve ancak eğitimlerle kazanabilir. Yani eğitim vermeden çalışanlara uyarıda bulunmak bir şeylerin yanlış yapıldığını anlatmak boşa kürek çekmektir. Kendinizi iş güvenliği uzmanı olarak tanıtsanız bile çalışanlara vereceğiniz uyarılar veya ikazlar karşısında kesinlikle çalışandan geri dönüt olarak tepki alacaksınız. Sizi ve anlattıklarını kabul etmeyecektir.

Çünkü yıllardır yapmış olduğu işin yanlış yapıldığını veya gerekli önlemlerin alınmadığını söyleyeceksiniz çalışana ve çalışan bu uyarılara tabii ki tepki gösterecek. Bu tepkilerin önene geçmek ve çalışana yaptığı işle ilgili iş güvenliğini tedbirlerini aldırtmak istiyorsanız ilk önce yapmanız gereken firma yetkilisiyle bir eğitim programı yaparak çalışanlara iş güvenliği eğitimi vermeniz gerekmektedir.

Yani çalışanları uygun bir eğitim ortamı oluşturarak karşınıza alacaksınız projeksiyon cihazı ile hazırlamış olduğunuz iş sağlığı ve güvenliği eğitim sunumunu çalışanların eğitim seviyelerini dikkate alarak tek tek anlatacaksınız.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi oldukça önemlidir. Fakat eğitimden önce kesinlikle saha gezisi yaparak sahada yapılan hatalar eksiklikler gözlemlenerek liste halinde not edilmesi gerekmektedir. Not edilen eksikliklerle ilgili görsel olarak fotoğraf çekimleriyle eksiklikleri kayıt altına alabilirsiniz. Eğitimleriniz sırasında almış olduğunuz notları kullanmanız çalışanların yapmış oldukları iş ile ilgili eksik yanlarını göstermek ve ikna etmek açısından oldukça önemlidir.

Eğitim sunumlarında 6331 sayılı iş kanunun ve yönetmelikleri çerçevesince doğru olanları anlatacaksınız fakat gözlemleriniz sonucunda firmada olan eksiklikleri de göstererek yapılan yanlışları da belirtmeniz gerekmektedir.

Eğitimlerin en önemli yanı çalışanın eğitim seviyesidir. Eğitim seviyesi düşük olanlara eğitimler çok daha basit bir dil kullanarak ve görsel olarak anlatılmalıdır. Eğitim sonunda çalışanların eğitimde anlattıklarınızı tamamen anladıklarını ve bunları uygulayacaklarını sakın sanmayın. Çünkü yıllardan beri alışagelmiş bir çalışma şekli ve firma sahibinin vurdumduymazlığı anlattıklarınızı boşa çıkaracaktır.

Siz çalışanlara en kolay tedbir olarak kişisel koruyucuları kullanmayı anlatacaksınız. Fakat bu kişisel koruyucular çalışanlar tarafından değil firma sahibi tarafından tedarik edilmelidir. İş sağlığı ve güvenliği kanununda ve ilgili yönetmeliklerde öyle diyor. Çalışanlardan gelen soruların başında kişisel koruyucu alınmıyor, alınsa kullanırız bunun önüne nasıl geçebiliriz oluyor.

Buradan çıkan sonuç tabii ki çalışanlara eğitim verilmelidir. Fakat ilk eğitim verilmesi gereken kişi kesinlikle firma yetkilileri ve firma sahipleridir. Çünkü firmada oluşabilecek en küçük kazadan bile 1. Dereceden sorumlu olan kişi firma sahibidir. Dolayısıyla iş güvenliği uzmanı tarafından verilecek eğitimlere firma sorumluları katılarak eğitimde anlatılan yasalar ve bilgilerden birinci derecede haberdar olmaları gerekmektedir.

Eğer firma yetkililerine bu eğitimleri veremezseniz çalışma sahasında çalışan personele hiçbir iş güvenliği tedbiri aldıramazsınız. Yapacağınız veya vereceğiniz iş güvenliği hizmeti sadece kağıt üstünde kalır. Verilen hizmet sadece öneri tespit defterlerinde öneri olarak kalır. Gördüğüm kadarıyla ülkemizde verilen iş güvenliği hizmeti evrak üzerinde kalmıştır ve oradan da öteye geçememektedir.

İş sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri hizmet vermiş olduğunuz firmada size saygınlık kazandıracaktır. Bu saygınlık hizmetin devamından olan gerekli önlemler için size artı puan kazandıracak firmada yaptırım gücünüz artacak, çalışan üzerindeki etkinliğinizi çok rahat gözlemleyebileceksiniz.

Özetle olarak eğitim verdiğiniz bir firma ile eğitim vermediğiniz bir firmada bulunan çalışanların size verdiği tepki, geri dönüt, iletişim bu eğitimin önemini fazlasıyla gösterecektir.

Yunus ASLAN
İş Güvenliği Uzmanı