Dünya haritasının farklı açılardan incelenmesi ve ortaya çıkan sonuçlardan bazıları. Kimisine göre yeni bir dünya teorisi.