Kişilik bir yaşam şeklidir. Geçmişin, mevcut zamanın ve geleceğin oluşturduğu bir bütündür. İnsanın ilgi alanlarını, tutumlarını, yeteneklerini,konuşma tarzını, dış görünüşünü, çevreyle uyum biçiminin tamamını kapsayan bir kavramdır. Kişilik her zaman tutarlı ve süreklidir. Kişilik özellikleri geliştirilebilinir ancak değiştirilemez.

Kişilik; yaş ve deneyimin ilerlemesi, kültür farklılıkları, yaşanan iyi veya kötü deneyimlerin bir sonucu olarak karşımıza çıkabilir.
Kişilik, ön yargılar ile bir bütün oluşturmaz. Kişiliğin gelişmesi için en önemli faktör aile ve arkadaş çevresidir. Kişiliğin temel adımı, her zaman aile ve yetiştirilme şeklidir. Kişilik kavramının şekil aldığı diğer önemli nokta ise karakterdir. Karakter; insanın içinde yaşadığı çevrede geçerli olan değer yargılarını ve ahlak kurallarını kullanış biçimidir. Kişilik ve karakter kavramları birbirinden farklıdır. Kişilik özellikleri her insana göre değişkenlik gösterebildiği için iyi ve kötü kişilik türlerini daha iyi ayırt edebilmemizi sağlar.

Kişiliğin ve gelişimin en önemli adımı ailede atıldığı gibi, bireylerin yetiştirilme şekilleri hayatlarının tamamı olmaya başlar. Bireylerin kişilikleri farklı olabilir, önemli olan ise iş yaşamında ya da günlük hayatta karşılaşılan problemlere karşı nasıl tepkiler verildiğidir.

Problemlerin farkına varmayan birey, problemin üzerinde düşünmesi ve çözümler üretmesi mümkün olmaz. Bireyler bazen bu problemleri kendi yöntemleriyle çözmeye çalışırlar. Problemlerin çözümü geçmişe dönerek aranması yeterli olan bir çözüm noktası değildir. Kişilik yapısı ve kişisel deneyimler ve yapılmak istenen hiçbir genelleme tek başına yeterli olmaz. İletişimi koparmadan karşılaşılan problemler insanların kişiliklerine ve duygularına zarar vermeden çözüme ulaştırılması en etik hareketlerden birisi olacaktır.

iam | inovasyon ve ar-ge merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tuğba ÖZDENAL