Aslına bakarsanız güzelliklerinden yine de ödün vermediler. Görüntüleri bize biraz garip gelmiş olabilir.