Erol GÜNGÖR 1938 yılında Kırşehir’de doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Kırşehir’de okumuştur. Üniversite hayatı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesiyle başlamıştır. Fakat daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine geçerek Felsefe bölümünü bitirmiştir.

Prof. Dr. Mümtaz Turhan’ın yanında sosyal psikoloji asistanı olarak çalıştı ve 1965 yılında doktorasını tamamlamıştır. Bundan sonraki süreçte iki yıl ABD’de Colorado Üniversitesi’nde araştırmalar yaptı. 1971 yılında doçent oldu. 1978 yılında ise profesör oldu. 1982 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. 24 Nisan 1983 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.

Bize bırakmış olduğu eserlerin arasında Sosyal Meseleler ve Aydınlar, Türk Kültürü ve Milliyetçilik, Dünden Bugüne Tarih Kültür ve Milliyetçilik, Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak, İslam Tasavvufunun Meseleleri, Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik, Tarihte Türkler, İslamın Bugünkü Meseleleri gibi çok değerli kitapları bulunmaktadır.

Erol Güngör Kimdir?

Erol Güngör, 25 Kasım 1938’de Kırşehir’de dünyaya gelmiştir. Dedesi Kırşehir’de Ahi tekkesinin son şeyhi ve aynı zamanda Ahi Evren Camii’nin imamı olan Hafız Osman Efendi’dir. Yetişmesinde ailesinin ve yaşadığı çevrenin etkisi büyüktür. Henüz ortaokul çağlarındayken Osmanlıca öğrenmiş, üniversite öğrencisi olmadan yerli-yabancı klâsikleri hafızasına yerleştirmiştir. Lise yıllarında mahallî gazetede başlayan yazarlığı, hayatı boyunca devam etmiştir.

1956 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü’ne kaydolan Güngör, burada Fethi Gemuhluoğlu vasıtasıyla Mümtaz Turhan’la tanışmıştır. Mümtaz Turhan Hoca’nın teşvikiyle Hukuk Fakültesi’nden ayrılıp İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne kaydını yaptırmıştır. Fakülteden mezun olduğu 1961 yılında “tecrübî psikoloji” kürsüsünde asistan olmuştur. Bu sırada Türkiye’de yeni yeni gelişmekte olan “sosyal psikoloji”ye yönelmiş, bu disiplinin önemli eserlerinden Krech ve Crutchfield'in “Sosyal Psikoloji” kitabını Türkçe’ye çevirmiştir. “Kelâmî Yapılarda Estetik Organizasyon” adlı teziyle doktor, “Şahıslar Arası İhtilâfların Çözümünde Lisanın Rolü” konulu teziyle doçent, “Değerler Psikolojisi Üzerine Araştırmalar” adlı teziyle sosyal-psikoloji profesörü olmuştur.

1966’da Colorado Üniversitesi’nden tanınmış sosyal-psikolog Kenneth Hammond’un daveti üzerine ABD’ye giden Güngör, bu üniversitenin Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde uluslararası bir heyetin araştırmalarına katılmış ve sosyal psikoloji ders ve seminerlerini yürütmüştür. Döndükten sonra Devlet Planlama Teşkilâtı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı’nın çeşitli komisyonlarında görevler almıştır.
Güngör, akademik çalışmalarının yanı sıra günlük fıkralar ve makaleler de yazmıştır. Yazıları Türk Yurdu, Klinik Sempozyum, Hisar, Türk Birliği Dergisi, Töre, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü, Millî Eğitim ve Kültür, Millî Kültür, Konevî, Toprak ve Diriliş dergileri ile Millet, Hergün, Yeni Düşünce, Yeni Sözcü, Yol, Ayrıntılı Haber, Yeni İstanbul ve Ortadoğu gazetelerinde yayınlanmıştır. Güngör ayrıca 1974-77 yılları arasında Ortadoğu gazetesinin başyazarlığını yapmıştır.

Erol Güngör 1980 sonrasında Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü’ne tayin edilmiştir. Bu vazifesini yürütmekte olduğu sırada, 24 Nisan 1983’te geçirdiği bir kalp krizi sonrasında hayata gözlerini yummuştur.

Erol Güngör, gençliğinde Ziya Gökalp’tan bir hayli etkilenmiştir. Mümtaz Turhan, Nurettin Topçu, Hilmi Ziya Ülken, Hüseyin Nihal Atsız ve Dündar Taşer gibi milliyetçi yazarlar da fikir dünyasına etki eden diğer isimlerdir. Ancak tüm fikirleri göz önünde bulundurulduğunda, özellikle İslâmcı milliyetçilik açısından, en çok Mehmet Akif Ersoy ile benzeştiği söylenebilir. Güngör aynı zamanda, Batı literatürüne de hâkimdir ve bu yönü, epistemolojik duruşunun pozitivizm tarafından şekillenmesinde kendini göstermiştir.

Erol Güngör’ün Eserleri:

A) Telif Eserleri

• Ahlâk Psikolojisi ve Sosyal Ahlâk
• Dünden Bugüne Tarih, Kültür ve Milliyetçilik
• İslâm’ın Bugünkü Meseleleri
• İslâm Tasavvufunun Meseleleri
• Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik
• Sosyal Meseleler ve Aydınlar
• Türk Kültürü ve Milliyetçilik
• Türkiye’de Misyoner Faaliyetleri
• Tarihte Türkler
• Kelâmî Sahada Estetik Yapı Organizasyonu
• Şahıslar Arası İhtilâfların Çözümünde Lisanın Rolü
• Değerler Psikolojisi Üzerine Araştırmalar

B) Tercüme Eserleri
• Batı Düşüncesindeki Büyük Değişme, (Paul Hazard)
• Dünyayı Değiştiren Kitaplar, (Robert Bingham Downs)
• İktisadî Gelişmelerin Merhaleleri, (Walt Whitman Rostow)
• Sosyal Psikoloji, (David Krech ve Richard S. Crutchfield)
• Yirminci Asrın Mânâsı, (Kenneth Boulding)

Kaynak: TASAV Gökhan GÜLER