Öyle ki biri Katolik biri Protestan olan aynı iki dini mensubu ayrı zindana kilitlenseler de elleri birleşir. Ten renginden dolayı kimisiyle dalga geçilir. Kiminin yüzünde ise ilk kez ses duyduğundaki çocuk masumiyeti vardır. İşte yıllar yıllar önceye ait dünya tarihinden fotoğraf kareleri